juridische ondersteuning inzake
LETSEL & AANSPRAKELIJKHEID

verkeersongevallen
arbeidsongevallen
andere ongevallen
medische fouten
geweldsmisdrijven
schadevergoeding na overlijden

mr. Selma Kara

mr. Selma Kara

letselschade advocaat

“Om een goed letselschadeadvocaat te kunnen zijn en je daarin te onderscheiden van andere advocaten is mijns inziens het ontwikkelen van het empathisch vermogen net zo belangrijk als vakkennis. Dat wordt nog weleens vergeten. De mogelijkheid om het leven van een slachtoffer weer op de rit te krijgen door te adviseren op juridisch maar ook op menselijk vlak, is in mijn optiek van onschatbare waarde.”

Mr. Kara is opgegroeid in het gemoedelijke Sliedrecht en is al jaren in de Drechtsteden werkzaam als advocaat en letselschadespecialist. Sinds 2017 houdt zij haar eigen praktijk als letselschadeadvocaat.

Selma heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast haar studie was zij werkzaam als juridisch medewerkster op een kleinschalig advocatenkantoor, gespecialiseerd in letselschade. Met het behalen van haar Master’s Degree met als onderwerp overlijdensschade, vervulde zij voor dit kantoor vanaf 2010 de functie van letselschadeadvocaat.

Selma is ervan overtuigd dat het rechtsgebied waarin zij werkzaam is, naast de juridische problematiek ook op emotioneel vlak veel belasting voor cliënten met zich meebrengt. Als advocaat is zij van mening dat er een goede balans dient te bestaan voor wat betreft de advisering op juridisch alsook op emotioneel vlak.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft zij de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: Letselschaderecht en Slachtofferrecht. Op grond hiervan dient zij ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

De praktijk van mr. Kara opereert binnen het Nederlandse Recht en middels de Nederlandse taal. Naast de Nederlandse is Selma echter eveneens de Turkse taal machtig. Indien nodig past zij dit toe in haar dienstverlening.